Tag Archive: suspansFemeia se ghemui mai aproape de Karl. Acesta stătea lipit de perete, cu izmenele lungi şi bluza pe el. Peste câteva ore trebuia să se trezească şi să‑i ia locul lui Julian la far. 

Pazincul faruluiEmelie puse încet o mână pe piciorul lui. Îl mângâie de‑a lungul pulpei cu degete tremurânde. Nu ea ar fi trebuit să ia iniţiativa, dar ceva nu era în regulă. De ce n‑o atingea? De fapt, abia dacă‑i arunca două cuvinte. Mormăia doar un „sărumâna pentru masă“ înainte de‑a se ridica. În rest, parcă se uita prin ea. Ca şi cum ar fi fost făcută din sticlă şi trecea neobservată.

Oricum, Karl nu prea stătea mult prin casă. Când era treaz, zăbovea mai mult în far sau deretica pe lângă casă sau barcă. Ori pleca în larg. Ea stătea singură cuc acasă şi‑şi termina repede treburile casnice. Apoi îi rămâneau ore lungi de umplut şi începuse să creadă că avea să înnebunească în curând. Dacă ar fi făcut un copil, ar mai fi avut un suflet lângă ea şi pe cineva căruia să i se dedice. Atunci n‑ar fi interesat‑o deloc că soţul ei muncea de dimineaţa până seara târziu, sau că nu vorbea cu ea. De‑ar fi avut unul mic, cu care să‑şi ocupe timpul.

Fragment din:

Dar, după perioada petrecută la fermă, ştia că trebu­iau să se întâmple anumite lucruri ca o femeie şi un bărbat să aibă un copil. Lucruri care nu se întâmplaseră încă. De asta îşi strecurase mâna între picioarele lui Karl şi‑i mângâia pulpele. Cu inima zvâcnindu‑i în piept de nervozitate şi de excitare, îşi lăsă mâna să alunece, lent, spre prohabul lui.

Karl tresări şi se ridică în şezut.

— Ce‑ţi veni?

Ochii lui scăpărau negri, cum nu‑i mai văzuse niciodată, şi Emelie îşi retrase repede mâna.

— Am crezut că… mă gândeam doar…

Nu‑i veneau cuvintele. Cum să‑i explice ceva atât de evident? Ceva ce ar fi trebuit să‑i fie clar şi lui: era ciudat că după trei luni de căsnicie nu se apropiase niciodată de ea. Simţi cum în ochi îi năvălesc lacrimi.

— Mai bine dorm în far. Că văd c‑aici n‑are pace omu‘.

Karl se strecură pe lângă ea, îşi puse hainele şi coborî furtunos scările.

Emelie se simţea de parcă ar fi fost pălmuită. Chiar dacă o ignorase până atunci, măcar nu‑i vorbise pe tonul ăsta. Dur, rece şi dispreţuitor. De parcă ar fi fost o târâtoare care apăruse de undeva de sub o piatră, aşa o privise.

Cu lacrimile prelingându‑i‑se pe obraji, Emelie se apropie de fereastră şi privi afară. Pe insulă bătea un vânt puternic şi Karl fu nevoit să dea pieptul cu el ca să ajungă la far. Des­chise uşa cu un gest smucit şi intră. Apoi îl văzu prin geamul turnului, unde lumina farului îl preschimbă într‑o umbră.

Se întinse din nou pe pat şi plânse. Casa scârţâia şi tros­nea. Emelie avea impresia c‑o să se ridice şi‑o să plutească deasupra insulelor, afară, în pustiul cenuşiu. Dar nu i se părea înfricoşător. Mai bine să‑şi ia zborul, nu conta unde, decât să stea aici.

Cineva o mângâie pe obraz, exact în locul unde cuvintele lui Karl o izbiseră ca o palmă. Emelie tresări. Nu era nimeni acolo. Trase pătura până în bărbie şi se holbă spre colţurile întunecate ale camerei. Păreau goale. Se întinse din nou. Sigur îşi închipuise. La fel ca toate zgomotele alea ciudate pe care le auzise de când venise pe insulă. Şi uşile dulapurilor care se deschideau, deşi era sigură că le închisese, sau zaharniţa, care în mod inexplicabil, se mutase de pe masa de bucătărie pe blatul de lucru. Toate astea musai că erau închipuiri. Probabil că imaginaţia ei şi pustietatea de pe insulă îi jucau feste.


O crimă neașteptată scoate la iveală secrete bine ascunse, vieți complicate și multă suferință, devenind o metodă bizară de „terapie” pentru cei implicați în rezolvarea sa.

E toamnă, iar polițista Malin Fors pare să se piardă pe sine tot mai tare, înecându-se în ploaia mohorâtă suedeză și în alcool. Deși nu e în stare să își pună ordine în viață, e cel mai bun detectiv din departamentul de Criminalistică pe care l-a văzut Linkopingul, iar crima de la castelul Skogsa îi oferă scuza necesară pentru a se îngropa în problemele altora – un avocat, Jerry Petersson, considerat un parvenit, a fost omorât fără nici un motiv aparent. Romanul Toamna nu este, așadar, doar o simplă narațiune despre o crimă, acțiunea fiind, de altfel, centrată pe psihologia personajelor.

Pe fundalul procedurilor ce trebuie bifate în soluționarea unui caz de omucidere, echipa de poliție, principalii suspecți și chiar victima își dezvăluie frânturi din trăirile interioare și motivațiile ce le guvernează viața pe plan personal. Scriitorul recurge la fraze scurte și tari ca nuanță, lăsându-și inclusiv victimele să povestească ceea ce văd dintr-un spațiu atemporal, suspendat între viața pe pământ și o alta, fără a trăda însă „adevărul”. Suspansul se construiește nu atât din nevoia de afla cine este criminalul, cât din nevoia de a înțelege resorturile interioare, tarele fiecărui personaj, cu precădere ale personajului principal, Malin.

Sunt proprietarul tuturor nuanțelor singurătății care există pe lumea aceasta, tot soiul de plânsete tăcute și mute., gândește unul dintre suspecți, însă fraza se poate extinde pentru a caracteriza toate figurile ce populează romanul. Nu este întâmplător faptul că numele romanului oferă contextul ideal pentru o „etalare” a stărilor depresive până la patologie. Bineînțeles, o posibilă „citire” a poveștii este aceea că bogăția aduce cu sine nefericire (castelul Skogsa unde se petrece acțiunea este pierdut de o familie nobilă ce îl deținea de secole, familia Fagelsjo), însă cred că acesta este doar un prim nivel de lectură, ușor superficial.

Scriitorul reușește să adune caractere umane variate pe care le scoate din zona de comfort, arătându-le slăbiciunile și prezentând realitatea, ce nu are adesea parte de „happy-endings”. Prin monologurile victimelor și descrierile tranșante, aproape ritmice, el creează o atmosferă sumbră, însă cât se poate de plauzibilă, care devine apăsătoare pentru cititor și personaje deopotrivă. Un roman polițist diferit de ceea ce am citit până acum, care pune degetul pe rană fără ocolișuri.

Recenzie de Alice Teodorescu preluată de pe BookBlog.ro

  

%d blogeri au apreciat: