Tag Archive: psihologie organizationalaAcest interviu se bazează pe evidențierea atât a comportamentului la locurile de muncă anterioare, dar și a felului în care candidatul efectuează sarcinile, activitățile și relațiile de comunicare la noul loc de muncă.

Fragment din:

Tratat de psihologia munciiAvând în vedere exemplele anterioare de la interviul structurat și de la cel nestructurat, acest tip de interviu poate fi la rândul lui de trei feluri: structurat, nestructurat și semistructurat.

În continuare vom oferi un exemplu cu întrebări specifice interviului structurat , cu grilă de răspunsuri standardizate (scală Likert de la 1 la 5), și ancore comportamentale posibile la locurile anterioare de muncă pentru candidate privind postul de educatoare.

  

Exemplu: întrebare pentru interviul comportamental structurat cu răspunsuri evaluate cu ajutorul grilei obiective folosind ancore comportamentale.

   

1) În pauzele de masă la fostul loc de muncă cum procedați în legătură cu igiena copiilor?

5 p. Candidata prezintă cu multe amănunte modul cum mergea cu copiii în grupe de 4–5 la toaletă, aștepta să se spele pe mâini, îi supraveghea cu atenție și apoi, la final, când toți erau curați, cum organiza masa cu copiii.

3 p. Candidata prezintă modul cum mergea cu copiii organizați pe grupuri mici, aștepta să se spele pe mâini, îi supraveghea cu atenție și apoi, la final, când toți erau curați, cum organiza masa cu copiii. Nu dă multe amănunte, dar precizează cum erau organizați copiii și ținuți mereu sub supraveghere.

1 p. Candidata prezintă evaziv modul cum mergea cu copiii să se spele pe mâini, nu menționează că erau supravegheați cu atenție. Nu dă multe amănunte, dar precizează cum erau organizați copiii și ținuți mereu sub supraveghere în timpul pauzei.

Scor obținut___

     


Editura TREI va participa in perioada 6-9 octombrie la ce mai amplu congres dedicat domeniului psihotraumatologiei.

Prima ediţie a Congresului Național de Psihotraumatologie – București 2011 se dorește a fi un forum profesional de o ridicată valoare științifică, prin care specialiștii să poată prezenta și dezbate experiențe profesionale, trecute și prezente, din domeniul psihotraumatologiei și științelor conexe.

Obiectivele CNPT2011 sunt:

 • dezvoltarea științei psihotraumatologiei în România
 • promovarea relațiilor profesionale dintre specialiști și organizații ce activează în domeniul psihotraumatologiei
 • diseminarea de informații recente referitoare la teoria și practica lucrului cu stresul post-traumatic și a altor probleme asociate acestuia
 • facilitarea abordărilor, activităților și cercetărilor interdisciplinare în domeniul psihotraumatologiei
 • cunoașterea problemelor cu care se confruntă specialiștii în lucrul cu suferința umană și trauma psihică
 • consolidarea și dezvoltarea formării profesionale a tuturor specialiștilor sau viitori specialiști ce doresc să activeze în știința psihotraumatologiei sau în științele conexe

Într-o perioadă de evoluție umană în care cotidianul devine din ce în ce mai împovărător iar experiențele negative lasă urme din ce în ce mai greu de atenuat, trauma capătă forme și valențe noi și afectează viața umană în toate aspectele sale. CNPT2011 își dorește să surprindă toate aceste forme, să le încadreze în contextul social prezent și, prin schimbul de experiență dintre specialiștii ce vor fi prezenți, să identifice metodele și instrumentele disponibile în acest moment pentru îmbunătățirea vieții celor afectați.

Prima ediție a congresului se va desfășura sub tema: Dincolo de traumă: resurse și oportunități și dorește a atinge următoarele aspecte legate de trauma psihică și suferința umană.

 • prevenție și intervenție
 • educație și cercetare
 • aspecte legale și sociale
 • etică și deontologie
 • comunitate și suport social
 • înțelegere și spiritualitate

Avem încrederea și speranța că pentru noi toți, cei prezenți la acest eveniment, CNPT 2011, va deschide orizonturi noi și ne va ajuta ca, în activitatea noastră profesională, să oferim servicii profesionale mai bine adaptate nevoilor actuale.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul site: http://www.psihotraumatologie.ro/

  

UPDATE: Conf. univ. Diana Vasile vorbește despre trauma psihică și despre scopul congresului:

„Efectul de oglindire” în management


Cum putem recunoaşte conflictul care se află la baza problemelor apărute într-o organizaţie? Cum stabilim momentul potrivit pentru o intervenţie? Cum pot fi discutate cu personalul problemele delicate legate de restructurarea, schimbarea sau dezvoltarea unui sistem de muncă? Cum se poate ajunge la o colaborare eficientă cu alte companii?
Gasiţi răspunsurile la aceste întrebari în cartea Psihodinamica organizaţiilor scrisa de psihologii: Leopold Vansina şi Marie-Jeanne Vansina -Cobbaert.

Scrisă într-un limbaj clar, cartea se adresează atât managerilor şi consultanţilor inter esaţi de creşterea profunzimii şi eficienţei intervenţiilor lor, cât şi tuturor celor interesaţi de psihologia organizaţională.


 

Fragment din carte:

Echipele de management ca vârf al aisbergului

Fry, Rubin & Plovnick au arătat cum managerii de nivel mediu sunt adesea influenţaţi de nivelurile de management superioare şi inferioare. Ceea ce pare o problemă interpersonală sau de echipă a managementului de nivel mediu, este adesea o formă de reacţie/răspuns la dinamicile şi condiţiile importate de la sau create de managementul de nivel înalt. Fry et al. au numit acest fenomen „imagine în oglindă”. „Este un fenomen în care un grup de nivel mediu resimte efectele unei probleme reflectate asupra sa de către un alt grup aflat mai sus în ierarhia organizaţiei, de regulă de un nivel executiv sau un grup de stabilire a politicilor” . Autorii continuă, spunând că stilul decizional, modurile de derulare a şedinţelor, modurile de gestionare a conflictelor etc de către grupul de manageri de nivel mediu oglindesc adesea modul în care se desfăşoară lucrurile în grupurile de la vârf, din care fac parte liderii grupului de management de nivel mediu. Cu alte cuvinte, sistemele de muncă — în special nivelul mediu de management — pot eşua în crearea propriilor caracteristici necesare îndeplinirii sarcinii specifice, preluându-le pe cele ale grupurilor dominante de la nivel înalt. Acest fenomen poate explica, de asemenea, de ce consultanţii instruiţi psihanalitic pretind că lucrează cu organizaţia în ansamblul ei, deşi, de fapt, ei acordă consultanţă doar unei echipe manageriale în care se reflectă contextul organizaţional. Cu alte cuvinte, comportamentul echipei studiate este fie legat, fie influenţat de factori organizaţionali aflaţi în afara controlului imediat al membrilor săi. Nu ne putem aştepta să înţelegem dinamica managementului de vârf privind doar reflectările acestuia, ca să nu mai vorbim de îmbunătăţirea organizaţiei prin punerea pe umerii managerilor de nivel mediu a sarcinii de a-şi schimba şefii.

Grupurile de la nivelurile ierarhice inferioare sunt mai puţin afectate de credinţele şi valorile conducerii de vârf. Nivelurile inferioare de management sunt şi mai îndepărtate de echipele din executiv, având norme şi standarde ce le reflectă mai mult funcţia, sarcina sau mediul fizic. Concreteţea sarcinilor şi mediului, precum şi distanţa faţă de vârful ierarhiei, facilitează exercitarea autonomiei relative.

„Efectele de oglindire”
trebuie să fie mai întâi recunoscute ca reflectări ale problemelor organizaţionale şi nu să fie tratate ca simple probleme intrapersonale, interpersonale sau de grup prin planificarea consolidării echipei sau a exerciţiilor/drumeţiilor în aer liber. Pentru a evita această capcană, Fry et al. au sugerat un model. Acesta este o copie a ceea ce au derivat Rubin şi Beckhard (1972) din studiul lor pe teren, dar completat cu sublinierea legăturilor cauzale dintre sistem (context organizaţional) şi scopuri, roluri, proceduri, şi relaţii interpersonale. Dacă aceste elemente — în această succesiune logică — nu sunt suficient de bine înţelese şi abordate, atunci problemele şi conflictele nu vor fi rezolvate. Dimpotrivă, s-ar putea ajunge la sporirea frustrărilor, stresului şi comportamentului defensiv…

%d blogeri au apreciat: